Uskutečnily se 4 semináře s odborníky v oblasti médií a 8 tematických workshopů v různých krajích ČR.

Seznam kurzů

Cílem seminářů a praktičtějších workshopů bylo seznámit účastníky blíže se světem médií a s jeho možnými nástrahami. Všechny akce konané v rámci tohoto projektu byly samozřejmě pro širokou veřejnost zdarma a zúčastnit se mohl kdokoliv, kdo měl zájem o rozšíření vzdělání.

Celkem 4 semináře a 8 workshopů se uskutečnilo na čtyřech místech ČR (Hradec Králové, Liberec, Plzeň a České Budějovice). Každý z účastníků semináře získal osvědčení, že příslušný seminář absolvoval.

Na semináře a workshopy navazovaly další aktivity projektu Zvyšování mediální gramotnosti v ČR – zejména pak konference o mediální problematice. Na všech akcích byla distribuována odborná publikace.

Přehled uskutečněných seminářů

Název semináře Lektor Termín a místo konání  
Jak rozumět zpravodajství a reklamě prof. Jirák, Mgr. Ježek, Škrábová, Ph.D. 28.02.2013 | Hradec Králové Více info
Nebojte se internetu Škrábová, Ph.D., Ing. Koliš, Mgr. Šimůnek, Ph.D. 07.03.2013 | Plzeň Více info
Co s námi dělají média PhDr. Vybíral, Ph.D., Mgr.Škodová. Ph.D., Mgr. Wolák 14.03.2013 | Liberec Více info
Od knihtisku k internetu (Dějiny médií) PhDr. Stejskalová, PhDr. Cebe, Ph.D.,Doc. PhDr. Köpplová, CSc. 20.03.2013 | České Budějovice Více info

Přehled uskutečněných workshopů

Název workshopu Lektor Termín a místo konání  
Umění číst mezi řádky Mgr. Wolák 11.04.2013 | Plzeň Více info
Komunikovat s médii úspěšně PhDr. Tyslová 12.04.2013 | Brno Více info
Komunikovat s médii úspěšně Mgr. Ondřej Vrtiška 17.04.2013 | České Budějovice Více info
Cesta do médií pro sektor veřejné služby a NNO Mgr. Šimůnek, Ph.D. 18.04.2013 | Liberec Více info
Jak na média v regionu I. Mgr. Škodová 25.04.2013 | Hradec Králové Více info
Umění číst mezi řádky Mgr. Wolák 15.05.2013 | Liberec Více info
Jak na média v regionu II. Mgr. Škodová 16.05.2013 | Plzeň Více info
Cesta do médií pro sektor veřejné služby a NNO Mgr. Šimůnek, Ph.D. 22.05.2013 | České Budějovice Více info
Komunikovat s médii úspěšně PhDr. Tyslová 23.05.2013 | Hradec Králové Více info
Závěrečná konference Média pod lupou a Media Night mediální odborníci z MUP a beseda s dramaturgem a moderátorem M. Wollnerem (Reportéři ČT) 10.10.2013 | Hradec Králové Více info

Kontakty

E-mail: ms@mup.cz

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte náš Twitter

Twitter @mediapodlupou